Velkommen til Arbejdsmarkedets Feriefond

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution, oprettet i henhold til ferieloven. De feriepenge, der ikke bliver udbetalt, og renterne af de feriepenge, der står i FerieKonto, tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond. Her anvendes de til at støtte feriemuligheder for lønmodtagere.

Virksomheder

Chef med ansatte

Ny indberetningsløsning vil være tilgængelig pr. 1. november 2013.

Lønmodtagere

Familie på cykeltur

Arbejdsmarkedets Feriefond har udelukkende med feriepenge at gøre, der ikke er udbetalt i det dertil hørende ferieår. (F. eks. optjent 2010, ferieår 1. maj 2011 til 30. april 2012).

Støtteansøgere

Tre smilende børn

Arbejdsmarkedets Feriefonds midler anvendes til ferieformål for lønmodtagere særligt familier med børn. Støtte gives især til institutioner og organisationer, der tilvejebringer feriemuligheder for lønmodtagere, i form af aktivitets- og oplevelsesmuligheder.

Arbejdsmarkedets Feriefond - Hauser Plads 20, 4. - Postboks 1192 - 1011 København K - Telefon 3348 7000 - Telefax 3348 7001 - feriefonden@aff.dk Telf. tid: Mandag til Fredag kl. 9.00 - 11.30