Velkommen til Arbejdsmarkedets Feriefond

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution. Fondens midler stammer fra uhævede feriepenge, og uddeles fortrinsvis til ferieophold for børn og familier, der midlertidigt ikke er i stand til at forsørge sig selv.

Virksomheder

Chef med ansatte

Indberetning for optjeningsår 2012 kan ske fra 1. oktober 2014.
Lønmodtagere

Familie på cykeltur

Arbejdsmarkedets Feriefond har udelukkende med feriepenge at gøre, der ikke er udbetalt i det dertil hørende ferieår. (F. eks. optjent 2012, ferieår 1. maj 2013 til 30. april 2014).

Støtteansøgere

Tre smilende børn

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution. Fondens midler stammer fra uhævede feriepenge, og uddeles fortrinsvis til ferieophold for børn og familier, der midlertidigt ikke er i stand til at forsørge sig selv. Ansøgningsskema til ferieophold findes under "Støttepolitik".

Støttepolitik
Hvem kan søge
Betingelser

Arbejdsmarkedets Feriefond - Fondenes Hus - Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København v - Telefon 3348 7000 -  Mail: feriefonden@aff.dk Telf. tid: Mandag til Fredag kl. 9.00 - 11.30