Skip to content

Velkommen til Arbejdsmarkedets Feriefond

 

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution. Fondens midler stammer fra uhævede feriepenge, og uddeles fortrinsvis til ferieophold for børn og familier, der midlertidigt ikke er i stand til at forsørge sig selv.

 

Virksomheder

Chef med ansatte

Virksomheder skal først indberette ikke-udbetalte feriepenge for optjeningsåret 2019 i 2022.

Jf. den nye ferielov (LBK nr. 230 af 12/02/2021, § 48) overføres ferie optjent 1. jan 2019 til 31. aug. 2019, der ikke er afholdt eller udbetalt senest 31. aug. 2020 til den nye ferielov med afholdelse senest 31. dec. 2021.
Virksomheden skal derfor først indberette og indbetale for optjeningsåret 2019 senest 15. nov. 2022.
Ferie optjent i 2020 skal ligeledes indberettes og indbetales senest 15. nov. 2022.

Virksomheder skal indberette ikke-udbetalte feriepenge for hhv. optjeningsåret 2019 og 2020 til Arbejdsmarkedets Feriefond via virk.dk.

Ønsker du at indberette for optjeningsåret 2018 eller tidligere: Kontakt AFF

Tilbagebetaling

Kontrol med afregning af feriepenge 

Hyppigt stillede spørgsmål

Støtteansøgere

Tre smilende børn

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution. Fondens midler stammer fra uhævede feriepenge, og uddeles fortrinsvis til ferieophold for børn og familier, der midlertidigt ikke er i stand til at forsørge sig selv. Ansøgningsskema til ferieophold findes under "Hvem kan søge".

Støttepolitik
Hvem kan søge
Betingelser
Beredskabsplaner – corona

Arbejdsmarkedets Feriefond

Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København V - Telefon 3348 7000 -  Mail: Tryk på 'kontakt' øverst på siden.
Tlf.-tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30.