Velkommen til Arbejdsmarkedets Feriefond

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution. Fondens midler stammer fra uhævede feriepenge, og uddeles fortrinsvis til ferieophold for børn og familier, der midlertidigt ikke er i stand til at forsørge sig selv.

 

Virksomheder kan fra den 1. november 2019  indberette uhævede feriepenge til AFF for optjeningsåret 2017  på virk.dk

Udvidet telefontid i indberetningsperioden: Alle hverdage 1. til 15. november kl. 9-12.30

 

Virksomheder

Chef med ansatte

Virksomheder skal indberette ikke-udbetalte feriepenge for optjeningsåret 2017 til Arbejdsmarkedets Feriefond via virk.dk.

Ønsker du at indberette for optjeningsåret 2016 eller tidligere: Kontakt AFF

Tilbagebetaling

Hyppigt stillede spørgsmål

Praksis vedr. krav på ikke udbetalt feriegodtgørelse

Stikprøvekontrol

Praksis vedr. forældelse af fondens krav på ikke-udbetalt feriegodtgørelse

Lønmodtagere

Familie på cykeltur

Arbejdsmarkedets Feriefond har udelukkende med feriepenge at gøre, der ikke er udbetalt i det dertil hørende ferieår. (F. eks. optjent 2014, ferieår 1. maj 2015 til 30. april 2016)

Information in English

Information auf Deutsch

Feriepenge for lønmodtagere 

Ansøgningsskema vedr. udbetaling af uhævede feriepenge

Støtteansøgere

Tre smilende børn

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution. Fondens midler stammer fra uhævede feriepenge, og uddeles fortrinsvis til ferieophold for børn og familier, der midlertidigt ikke er i stand til at forsørge sig selv. Ansøgningsskema til ferieophold findes under "Hvem kan søge".

Støttepolitik
Hvem kan søge
Betingelser

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmarkedets Feriefond

- Fondenes Hus - Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København v - Telefon 3348 7000 -  Mail: Tryk på 'kontakt' øverst på siden.
Tlf. tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30.