Feriepenge for lønmodtagere

Arbejdsmarkedets Feriefond har udelukkende med feriepenge at gøre, der ikke er udbetalt i ferieåret, der sluttede 30. april 2017 og tidligere år. 

Optjening af feriepenge følger kalenderåret.

Udbetaling af optjente feriepenge sker i det følgende ferieår, der går fra 1. maj til 30. april.

Feriepenge, der er optjent i 2015, er således til udbetaling i perioden 1. maj 2016 til 30. april 2017.
Herefter kaldes feriepengene uhævede feriepenge og tilfalder i henhold til ferieloven Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden feriefond.

I perioden mellem den 1. maj og 30. september kan lønmodtageren efter ansøgning få visse dele af de uhævede feriepenge udbetalt af sin arbejdsgiver.

De nærmere regler kan læses her.

Ansøg om udbetaling af ikke-udbetalte feriepenge

Efter den 15. november overføres feriepengene til en feriefond og lønmodtageren kan efter dette tidspunkt - hvis ferien er afholdt - søge om at få udbetalt ikke hævede feriepenge i op til tre år efter ferieårets udløb.

Vær opmærksom på , at der findes ca. 200 feriefonde i Danmark. Kontakt din arbejdsgiver, hvor du har afholdt ferien, for at få oplyst hvilken feriefond de anvender. Anvender virksomheden Arbejdsmarkedets Feriefond kan du ansøge de uhævede feriepenge udbetalt på vedhæftede ansøgningsskema.

Ansøgningsskema vedr. udbetaling af uhævede feriepenge 

Hvis ferien ikke har været afholdt pga. f.eks. sygdom, barsel, udlandsophold m.v. kan man søge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Feriekontoret om tilladelse til udbetaling.
Henvendelse skal ske til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Feriekontoret, Njalsgade 72 C, 2300 København S, Tlf.: 72 21 74 02, http://www.star.dk

Når Feriekontorets tilladelse foreligger underrettes Arbejdsmarkedets Feriefond, som anviser det omhandlede beløb til lønmodtagerens bankkonto. 

Hvis du er i tvivl om du har feriepenge til gode eller hvor pengene er, så skal du kontakte din arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver har sendt feriepengene til Feriekonto kan du - frem til den 30. september - ringe på tlf: 7011 4910.

Arbejdsmarkedets Feriefond

- Fondenes Hus - Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København v - Telefon 3348 7000 -  Mail: Tryk på 'kontakt' øverst på siden.
Tlf. tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30.