Ledige stillinger

KOORDINATOR TIL IT & COMPLIANCE  

Som IT & Compliance koordinator i Arbejdsmarkedets Feriefond besidder du en stærk faglig, metodisk og praktisk profil bredt inden for IT. Du gennemfører og dokumenterer selv en række planlagte sikkerhedskontroller, koordinerer leverandørindsatser, gennemfører test af løsninger, samt løser dagligdagens lav-praktiske tekniske udfordringer.

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende statslig institution, der varetager myndigheds-, inddrivelses- og tilsynsopgaver i medfør af ferieloven samt uddeler midler til Danmarks største feriehjælps­program. Fonden er en lille videnstung organisation med 7 medarbejdere, der favner bredt og udøver en fleksibel opgavevaretagelse på tværs i organisationen.

På IT-området har Arbejdsmarkedets Feriefond bl.a. fokus på stigende grad af tilslutning til statens digitale platform, og forventer i 2019 at blive omfattet af de bagved liggende udbuds­bekendtgørelser.

Arbejdsmarkedets Feriefonds nuværende IT & Compliance koordinator ønsker at gå på pension inden for nær fremtid. For at sikre kontinuitet i denne centrale funktion, ønsker fonden et overlap mellem den nuværende og kommende koordinator. Funktionen udføres desuden i tæt samarbejde med fondens direktør.

Ansøgninger modtages løbende og ansættelse foretages, når rette ansøger melder sig.

I ansøgningen bedes du præcist anføre dine kvalifikationer inden for følgende punkter:

Kvalifikationer

1.     Uddannelse
1.1.   Relevant akademisk uddannelse, f.eks. Datamatiker/datanom/Akademiuddannelse Informationsteknologi, HA (IT), HD (IØ og information)
1.2.   Relevant efteruddannelse, f.eks. CISA/CISM

2.     Erfaring
2.1.   IT-revision og/eller compliance arbejde, herunder kendskab til ISO 27001
2.2.   Udarbejdelse af kravspecifikationer
2.3.   Implementering og test af nye systemer
2.4.   Overvågning af systemdrift og backups i samarbejde med eksterne leverandører
2.5.   Sikre ajourført systemdokumentation
2.6.   Contract management, herunder hosting-, support- og serviceaftaler samt databehandleraftaler
2.7.   Leverandørstyring, herunder opfølgning på fejl/tickets
2.8.   Brugersupport (AD og unlock bruger/reset password)
2.9.   Integration af NEMlogin og design af løsninger til virk.dk og borger.dk

3.     Internt kontrol med opfyldelse af krav i medfør af
3.1.   Sikkerhedsbekendtgørelsen
3.2.   Lov om digital post / statens digitaliseringsstrategi
3.3.   Persondatalov/-forordning
3.4.   Foreskrifter og praksis fra Datatilsynet
3.5.   Foreskrifter og praksis fra Center for Cybersikkerhed
3.6.   Fondens IT kontrolplan (opfølgning/udbygning)

4.     Grundlæggende kendskab til
4.1.   Netværk
4.2.   Operativsystemer (Windows10, evt. Windows Server og Linux/Unix)
4.3.   Systemarkitektur
4.4.   Dokumenthåndteringssystemer f. eks. Workzone
4.5.   Teknisk support til brugere af indberetningssystemer (browsere).

5.     Personlige kvalifikationer
5.1.   Pligtopfyldende, dygtig, mødestabil, fleksibel og nem at arbejde sammen med.  

 

Vilkår

Løn fastsættes i henhold til kvalifikationer. Såvel fuld tid som deltid kan komme på tale. Stillingen er uforenelig med andet lønarbejde eller selvstændig virksomhed.

Ansøgning

Ansøgningen sendes via e-boks og stiles til direktør Nina Löwe Krarup. Husk i ansøgningen at adressere alle punkter og underpunkter nævnt under ”Kvalifikationer”.


 

Arbejdsmarkedets Feriefond

- Fondenes Hus - Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København v - Telefon 3348 7000 -  Mail: Tryk på 'kontakt' øverst på siden.
Tlf. tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30.