Skip to content

Bestyrelsesmøde 14. september 2005

På bestyrelsesmødet den 14. september 2005 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere: 

Aqua, Ferskvands Akvarium fik tilskud på kr. 630.000 svarende til 70 procent af lønudgiften til ansættelse af en formidler.

Arbejdermuseet fik tilskud på kr. 252.000 svarende til 70 procent af lønudgiften til ansættelse af formidlere i forbindelse med udstillingen Børnearbejde - Arbejderbørn samt kr. 55.000 til diverse materialer.

Fiskeriets Hus fik lån på kr. 250.000 til handicapvenlig indgangsdør samt teleslynge mv. i forbindelse med ny tilbygning.

Fursund Turistinformatio fik tilskud på kr. 833.000 til handicapfaciliteter i Sallings kyst -og kulturlandskab.

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre fik ændret tidligere tilskud kr. 900.000 over 3 år til ferieophold for voldsramte kvinder og børn til tilskud kr. 900.000 fordelt på to år.

Arbejdsmarkedets Feriefond

- Fondenes Hus - Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København v - Telefon 3348 7000 -  Mail: Tryk på 'kontakt' øverst på siden.
Tlf. tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30.