Støtteansøgere

Arbejdsmarkedets Feriefond yder støtte til fonde, foreninger el.lign., der har et humanitært/almennyttigt formål, og som en del af sine sociale aktiviteter, arrangerer ferieophold for børn og familier, der midlertidigt er ude af stand til at forsørge sig selv. Fonden lægger vægt på, at den ansøgende organisations arbejde rækker ud over et bestemt lokalområde. Stat og kommuner ydes ikke støtte til afholdelse af ferieophold.

For tiden kan der ikke ansøges om støtte til socialt-kulturelle ferieformål. Fonden kan dog af egen drift yde støtte til projekter inden for dette formål. Støtte ydes i så fald til fonde, foreninger eller selvejende institutioner, der ifølge sine vedtægter har til formål at udøve en virksomhed, der kan karakteriseres som ferieformål, og hvor det er fastslået i vedtægterne, at virksomheden drives på almennyttig basis, således at et eventuelt overskud kun kan bruges til det pågældende ferieformål. Stat og kommuner kan modtage støtte til socialt-kulturelle formål.

Fonden yder ikke støtte til projekter med privatøkonomiske interesser. Støtte ydes ikke til enkeltpersoner eller kommercielle selskaber, herunder aktie-, anparts- eller andre selskabskonstruktioner igennem hvilke enkeltpersoner kan begunstiges.

Ansøgningsskema til ferieophold 2017: Ansøgningsfristen er 1. oktober 2016.

Ansøgningsskema ferieophold 2017

NB: Ansøgningsskema til ferieophold 2018 er tilgængeligt på hjemmesiden fra 1. september 2017. Ansøgningsfristen er 1. oktober 2017.

Evalueringsskema aktivitets- og oplevelsesmuligheder

Projekter kan hente evalueringsskema her: EVALUERINGSSKEMA Aktivitets- og oplevelsesmuligheder

Arbejdsmarkedets Feriefond

- Fondenes Hus - Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København v - Telefon 3348 7000 -  Mail: feriefonden@aff.dk
Tlf. tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30. I perioden 1. november til 17. november: mandag til torsdag fra kl. 9 til 15, og fredag kl. 9-12.