Skip to content

Bevillinger til ferieophold

Arbejdsmarkedets Feriefonds uddelingsmidler stammer fra beløb, som i medfør af ferieloven tilfalder fonden.

Arbejdsmarkedets Feriefond har i de senere år uddelt ca. 40 mio. kr. årligt til ferieformål for lønmodtagere gennem støtte til institutioner eller organisationer, der arrangerer ferieophold til vanskeligt stillede familier og børn.

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution inden for den statslige forvaltning.

Bevillingshavere er underlagt offentligt tilsyn. 

Arbejdsmarkedets Feriefond har tilrettelagt tilsynet med afsæt i ansøgningen og den partnerskabsaftale med tilhørende bilag, som indgås mellem bevillingshaver og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Arbejdsmarkedets Feriefond kan desuden foretage stedlig revision samt aflægge tilsynsbesøg på konkrete ferieophold.

Partnerskabsaftale med tilhørende bilag

Skabelon: Partnerskabsaftale Ferieophold 2021
Bilag 1, Revisionspåtegning Ferieophold 2021
Bilag 2, Ledelsespåtegning Ferieophold 2021
Bilag 3, Organisationernes opsamling og evaluering Ferieophold 2021

Arbejdsmarkedets Feriefond

- Fondenes Hus - Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København v - Telefon 3348 7000 -  Mail: Tryk på 'kontakt' øverst på siden.
Tlf. tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30.