Skip to content

Private feriefonde

Tilsyn med feriefonde

En feriefond er en fond, som en privat eller offentlig virksomhed opretter. Feriefonden får indbetalt medarbejdernes uhævede feriepenge, som derfor ikke tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond. Pengene kan dernæst anvendes til ferieformål for virksomhedens medarbejdere.

Virksomheden skal opfylde følgende krav for at få lov til at oprette en feriefond:

  • Virksomheden skal være omfattet af en overenskomst med en feriegarantiordning.
  • Fondens vedtægter skal godkendes af Arbejdsmarkedets Feriefond. Vi sikrer, at feriefondens vedtægter overholder ferieloven og fondsbekendtgørelsen, og at midlerne bruges efter formålet. Dette sker i samarbejde med Civilstyrelsen.
  • I løbet af de første 4 år skal fonden have opsparet mindst 250.000 kr. Virksomheden skal garantere, at den om nødvendigt vil dække det manglende beløb.
  • 26 % af de uhævede feriepenge for optjeningsårene 2018 skal indbetales til staten.

Arbejdsmarkedets Feriefond fører tilsyn med ca. 140 private feriefonde. Det betyder, at vi kan beslutte, at en feriefond indtil videre selv kan forvalte og disponere over uhævede feriepenge, samt at vi kan indstille til Civilstyrelsen, at en feriefond skal godkendes til fritagelse fra fondsloven og i stedet være under vores tilsyn. Når fonden er godkendt, fører vi tilsyn med, at de uhævede feriepenge anvendes til at købe eller opføre feriefaciliteter m.v.

Tilbagebetaling af statens andel

Hvis en feriefond har udbetalt feriepenge til en lønmodtager eller har tilbagebetalt fejlindbetalte feriepenge til arbejdsgiveren, som vedrører optjeningsåret 2018 eller tidligere optjeningsår, skal feriefonden ansøge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om at få tilbagebetalt statens andel af de udbetalte feriepenge.

Det kan ske i de følgende tilfælde:

  • Hvis feriepengene er udbetalt til lønmodtageren, fordi ferien er holdt i ferieåret.
  • Hvis feriepengene er blevet indbetalt på et forkert CPR-nummer.
  • Hvis der foreligger en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om overførsel af ferie. Aftalen skal være indgået senest den 30. september efter ferieårets udløb.
  • Hvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har godkendt udbetalingen.

Når feriefonden har udbetalt feriepenge til en lønmodtager eller har tilbagebetalt feriepenge til arbejdsgiveren, skal den udfylde ansøgningsblanketten og sende den til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styrelsen vil dernæst udbetale statens andel til feriefonden.

Bilag

Bilag 1 - Standardvedtægt (word) (nyt vindue)

Bilag 2 - Standardårsrapport (word) (nyt vindue)

Bilag 3 - Regskabsinstruks (pdf) (nyt vindue)

Bilag 4 - Revisionsinstruks (pdf) (nyt vindue)

Blanketter

Feriefondsbestyrelsens sammensætning (blanket A) (Word) (nyt vindue)

Revisortjekliste til feriefonde (blanket B) (Word) (nyt vindue)

Erklæring for afregning af uhævede feriepenge vedr. optjeningsåret 2018 (Word) (nyt vindue)

Erklæring for feriefonde vedr. afregning af uhævede feriepenge (blanket C) (Word) (nyt vindue)

Udpegning af revisor til feriefond (blanket D) (Word) (nyt vindue)

Andre tjeklister m.v.

Tjekliste Digital Post – Sådan tilmelder i Arbejdsmarkedets Feriefond (Word) (nyt vindue)

Tjekliste ved køb af ferieboliger - herunder i sameje (Excel) (nyt vindue)

Tjekliste ved salg af ferieboliger (Excel) (nyt vindue)

Ansøgning om tilbagebetaling af statens andel af uhævede feriepenge (Word) (nyt vindue)

Tjekliste til opdatering af oplysninger om ejerforhold på VIRK.DK (Word) (nyt vindue)

Fællesbreve

Fællesbrev til feriefonde - 2020 (pdf) (nyt vindue)

Fællesbreve til feriefonde december 2004 – september 2019 (pdf) (nyt vindue)

Arbejdsmarkedets Feriefond

- Fondenes Hus - Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København v - Telefon 3348 7000 -  Mail: Tryk på 'kontakt' øverst på siden.
Tlf. tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30.