Feriepengeafregning for virksomheder

Sådan indberetter og indbetaler du uhævede feriepenge for optjeningsår 2017.

Arbejdsgivere skal mellem 1. og 15. november 2019  indberette og indbetale ikke-udbetalte feriepenge for optjeningsåret 2017 til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Din virksomhed skal indberette til Arbejdsmarkedets Feriefond

Virksomheden skal indberette ikke-udbetalte feriepenge uanset om der er noget at indbetale.

  • Når en eller flere medarbejdere ikke har afholdt, overført eller fået udbetalt al ferie indberettes feriedage og beløb.
  • Når alle medarbejdere har afholdt, overført eller fået udbetalt al ferie indberettes 0 kr.

Hvilke grupper af ansatte skal der indberettes for: 

Vær særligt opmærksom på at der i indberetningen skal skelnes mellem følgende tre medarbejdergrupper.

  1. Timelønnede med feriekort
  2. Fratrådte månedslønnede med feriekort
  3. Månedslønnede i fortsat beskæftigelse; her opgøres værdien af ikke brugte feriedage samt ferietillæg

Sådan indberetter  virksomheden:

Indberetning foretages med medarbejder NemID på: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/AFF. Indberetning foretages pr. SE-nr. 
 
Vær opmærksom på:

  • At indbetaling efter 15. november medfører morarenter.
  • At fonden foretager stikprøvekontrol.


Lovgrundlag:

Ferielovens §§ 19; 36, stk. 1-4; 40 samt 43 b.

Indberetningsløsningen for optjeningsåret 2017 er åben fra 1. november 2019

Arbejdsmarkedets Feriefond

- Fondenes Hus - Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København v - Telefon 3348 7000 -  Mail: Tryk på 'kontakt' øverst på siden.
Tlf. tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30.