Feriepengeafregning for virksomheder

Husk

Du skal ikke indbetale for de ansatte, du har indgået skriftlig aftale med, om overførsel af ferie til det næste ferieår

Er virksomheden omfattet af en privat feriefond, skal du indbetale dertil for de grupper af ansatte, der er omfattet af aftalen.

Efter den 15. november udtager vi virksomheder til revisionskontrol af feriepengeregnskab.

Sådan indberetter og indbetaler du uhævede feriepenge for optjeningsår 2014.

Du skal indberette og indbetale senest den 15. november. Herefter beregner vi morarenter med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Feriepengene stammer fra tre grupper af ansatte:

  1. Feriepenge for timelønnede med feriekort
  2. Feriepenge for tidligere ansatte månedslønnede med feriekort
  3. Ansatte månedslønnede, der får løn under ferie, og hvor ikke alle feriedage er brugt

Du skal indberette, selvom du ikke har noget at indbetale.                            

Log ind med NemID medarbejdersignatur og følg vejledningen trin for trin.

Inden du logger ind, skal du have oplysninger klar:

  1. SE nummer
  2. Optjeningsår
  3. Lønmodtagerens cpr. nr., antal feriedage samt beløb

Du skal indberette og indbetale særskilt for alle tre grupper af ansatte. 
Ved brug af FerieKonto skal du alene indberette for månedslønnede i fortsat beskæftigelse.

 

Indberetningsløsningen for optjeningsåret 2015 er åben fra 1. november 2017

Arbejdsmarkedets Feriefond

- Fondenes Hus - Otto Mønsteds Gade 5 - 1571 København v - Telefon 3348 7000 -  Mail: Tryk på 'kontakt' øverst på siden.
Tlf. tid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.30. I perioden 1. november til 16. november: Alle hverdage fra kl. 9 til 12.30.